Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lees hier over ons beleid rondom:

  • Privacy
  • Cookies
  • Disclaimer

Privacy 

Salon Rezk , gevestigd aan Stationsstraat 7. 1211 EK Hilversum , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.salonrezk.nl
Stationsstraat 7
1211 EK Hilversum
Tel. 0686164240

Gebruik van persoonsgegevens:
Salon Rezk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bij het maken van een afspraak. Het bestellen van een cadeaubon of cadeaubox:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Huisadres
Bij het gebruiken van onze website:
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarvoor wordt uw persoonsgegevens gebruikt?
Salon Rezk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.

-Het afhandelen van uw bestelling .

-Het afhandelen van uw Klachten .

-Het afhandelen van digitale formulieren .

-Het uw goed van dienst te kunnen zijn in onze salon.
- Om een online afspraak te kunnen maken, bevestigen, verzetten, annuleren.

-Klanttevredenheidsonderzoeken over onze dienstverlening.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-Ter verbetering van de kwaliteit van onze diensten.

-Ter verbetering van onze website.

-Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze salon bewaren wij verder:

Klantgegevens uit onze historie met u
Gemaakte afspraken
Behandelingen
Gekochte producten
Kleur recepten
Kassabonnen
Gespaarde punten
Verkochte strippenkaarten
Log verzonden e-mail

Aanvullende gegevens:

Bij het aanschaffen van een klantenkaart vragen wij volgende aanvullende gegevens met uw toestemming:
-Profielfoto
Het doel: Zo kunnen we op afstand de klant beter herkennen en beter antwoord geven op een specifieke vraag bijvoorbeeld .
- Uw taal
De doel: Om makkelijker contact u te maken
- Uw haarlengte
Het doel: Om uw vragen over uw haar te kunnen beantwoorden via de telefoon.
- Uw geboortedatum
Het doel: Wij sturen u een speciale aanbieding op uw verjaardag.

Deze gegevens zijn niet verplicht. Het doel is om u de beste ervaring te geven. En om te genieten van alle voordelen van uw eigen klantenkaart.

Het gebruik van foto’s :
-Als kapper zijn we natuurlijk erg trots op wat we gemaakt hebben en vragen daarom regelmatig aan onze klanten of we een foto van ons werk mogen maken. Deze foto’s worden alleen geplaatst op onze website of sociale media kanalen met jouw toestemming. Foto’s worden nooit met derden gedeeld.

-Bij het maken van uw eigen recept maken we foto's voor en na de behandeling. Deze foto's zijn niet openbaar, we bewaren ze in uw account bij ons. U kunt natuurlijk altijd kiezen om geen recept te maken als u dat liever niet willen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Salon Rezk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Salon Rezk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Salonized, voor het beheren van klantgegevens, zover bij Salon Rezk bekend wordt er geen gebruik gemaakt van onderliggende logica, daarbij dus ook geen belang voor Salon Rezk en zo ver wij weten geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

Links naar externe sites:
Op de webpagina’s van onze website zich links naar externe websites. Salon Rezk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten of producten die zij eventueel aanbieden.
we adviseren u daarom om de privacyvoorwaarden van die websites door te lezen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salon Rezk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden:
Salon Rezk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salon Rezk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Rezk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Persoonsgegevens beveiligen:
Salon Rezk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice . Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.


Cookies

Salon Rezk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Salon Rezk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics ,
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

We raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Facebook, Instagram, linkedin
Afmelden cookies:
Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen?
Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.salonrezk.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Salon Rezk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Salon Rezk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Salon Rezk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Salon Rezk sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Salon Rezk uit. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de Salon Rezk links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Salon Rezk aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Salon Rezk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Salon Rezk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website en op onze officiële kanalen op sociale media aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto's, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salon Rezk of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Faillissement:

In geval van faillissement alle rechten op de tegoeden van cadeaubonnen, cadeaukaarten, kortingskaarten en aanbetalingen vervallen.

Wijzigingen
Salon Rezk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.